PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ

500,000VNĐ 300,000VNĐ

  • Đối tượng chính: Sinh viên  và người đi làm có tiêu chí:
  • Những người đang bắt đầu học tiếng Anh chưa biết bắt đầu từ đâu
  • Những người đã học tiếng Anh lâu nhưng chưa có nền tảng ngữ âm chuẩn
  • Những người mất gốc và muốn tự học tiếng Anh