Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel

700,000VNĐ 199,000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

Sở hữu những kỹ năng để trở thành chuyên gia kế toán trên excel
Đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp
Tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp
Có file kế toán excel để thực hành luôn