Tuyệt chiêu viết CV và phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh

800,000VNĐ 480,000VNĐ

– Biết được quy trình phỏng vấn xin việc diễn ra như thế nào ?

– Cách trả lời phỏng vấn xin việc thông minh

– Chinh phục nhà tuyển dụng khi trước, trong, và sau khi phỏng vấn

– Chinh phục nhà tuyển dụng trong quá trình thử việc